Uprzejmie informujemy, iż od 29 marca do 9 kwietnia br. Niepubliczny Żłobek „Mikołajek” w Toruniu będzie sprawował opiekę nad dziećmi zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
(więcej…)