UWAGA! Szanowni Rodzice!
Od 12 kwietnia do 16 kwietnia br. Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Mikołajek” w Toruniu będą funkcjonowały zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(więcej…)

Uprzejmie informujemy, iż od 29 marca do 9 kwietnia br. Niepubliczny Żłobek „Mikołajek” w Toruniu będzie sprawował opiekę nad dziećmi zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
(więcej…)