Oferta żłobka

Zapewniamy:

 • Profesjonalną i troskliwą opiekę nad dziećmi po ukończeniu 12 miesiąca życia do 3. roku życia oraz kontynuację opieki i nauki w naszym Przedszkolu „Mikołajek”
 • Bezpieczny plac zabaw obok budynku
 • Organizację żłobka przyjazna rodzicom – od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30
 • Bezpieczne i domowe warunki pobytu Dziecka
 • Gry i zabawy stymulujące rozwój Dziecka
 • Nowe, przestronne i bezpieczne sale
 • Naukę samodzielności oraz pracy w grupie
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie bajek i naukę wierszyków

Zajęcia w ramach czesnego:

 • Bajkoterapia
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Zabawy logopedyczne
 • Warsztaty plastyczne
 • Zajęcia rytmiczno- muzyczne
 • Wycieczki tematyczne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Zajęcia relaksacyjne

Żłobek Niepubliczny „MIKOŁAJEK”
Ul. Rydygiera 12 A, 87-100 Toruń

wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia.

Nadzór nad działalnością żłobka na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia sprawuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (87-100 TORUŃ ul. Fałata 39).

Pobyt dzieci w żłobku jest dotowany przez Gminę Miasta Toruń.