Oferta przedszkola

 • Zapewniamy nowoczesne, bajkowe wyposażenie, w tym nowy, bezpieczny plac zabaw
 • Oferujemy pełnowartościowe wyżywienie, złożone ze śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć fakultatywnych, dodatkowych (w ramach czesnego poza codziennymi zajęciami dydaktycznymi). Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci, w ramach czesnego, to:

 • zabawa z językiem angielskim
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • zajęcia plastyczno-manualne
 • edukacja ekologiczna
 • zajęcia w ramach gimnastyki ogólnorozwojowej
 • „Teatrzyk Mikołajka” spotkania ze sztuką – kino, teatr, koncert, wystawa
 • religia (wg życzenia rodziców)
 • terapia logopedyczna – terapię rozpoczynamy diagnozą logopedyczną. Określamy w ten sposób zakres terapii. Każdy przedszkolak, który rozpoczyna terapię logopedyczną ma zakładaną teczkę pracy oraz otrzymuje do domu Zeszyt Ćwiczeń Logopedycznych
 • zajęcia tematyczne (np. „Bal Mikołajka”, Festiwal Mikołajka, Dary Pani Jesieni itd.)

Ponadto rodzice informowani są na bieżąco o realizacji materiału na specjalnie powieszonych w tym celu tablicach. Dzieci prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności na uroczystościach przedszkolnych, takich jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

Oferta fakultatywna, dodatkowo płatna, określana na konkretny rok szkolny

(zgodnie z Regulaminem płatności obowiązującym w Przedszkolu):

 • dodatkowe popołudniowe zajęcia z języka angielskiego
 • dodatkowe popołudniowe zajęcia z języka francuskiego
 • lekcje tańca towarzyskiego
 • lekcje tańca nowoczesnego
 • lekcje szachów
 • gimnastyka korekcyjna – służy profilaktyce wad postawy, korygowaniu wad w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz rozwijaniu sprawności motorycznych dzieci
 • warsztaty plastyczne
 • nauka gry na keyboardzie
 • tenis
 • basen
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • sobotnie warsztaty „Mama, Tata i Ja”
 • organizacje przyjęć urodzinowych

Inne atrakcje:

 • paczki mikołajowe
 • nagrody konkursowe
 • festyny rodzinne
 • upominki okolicznościowe