Uprzejmie informujemy, iż od 29 marca do 9 kwietnia br. Niepubliczny Żłobek „Mikołajek” w Toruniu będzie sprawował opiekę nad dziećmi zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

pełna treść rozporządzenia:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zgodnie z treścią Rozporządzenia mają prawo korzystać z usług Żłobka, przyprowadzając dziecko proszeni są o wypełnienie przygotowanego wniosku.