W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu proponuje szeroki zakres pomocy udzielanej zdalnie.

Dla rodziców:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
  • trudności edukacyjnych,
  • trudności wychowawczych,
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
  • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje zaburzeń integracji sensorycznej,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.

Zgłoszenia na badania proszę kierować na adres sekretariat@ppp.torun.pl (druki do pobrania na stronie www.ppp.torun.pl zakładka: wzory druków).

Sprawy dotyczące pomocy (pytania, prośby, wskazówki do pracy z dzieckiem) prosimy kierować na adres pomoc.poradnia@ppp.torun.pl.

Specjaliści poradni są dostępni pod numerami telefonu: 56 622 29 91, 56 622 46 17 oraz 798 855 963 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Uwaga: numery telefonów 56 622 29 91 i 56 622 46 17 są numerami stacjonarnymi, które działają z wykorzystaniem internetu. Mają miejsce sytuacje, kiedy występują trudności z funkcjonowaniem internetu – wówczas połączenia na te numery nie działają (mimo że sygnał słyszany w słuchawce sugeruje wolną linię). W takich sytuacjach prosimy kontaktować się na numer mobilny 798 855 963.

W zmienionej formule kontynuujemy konsultacje z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, które wcześniej odbywały się na terenie szkół i przedszkoli. W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 16.00 -18.00 specjaliści poradni pełnią dyżury konsultacyjne pod numerem 509 919 079.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia.

Alina Jaworska
Wicedyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu