Mikołajek otrzymał podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”.

Akcja miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.
Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli z 11 208 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.